Beginnersgids P2P Lending Deel 2: Gebruikte Terminologie in P2P lending

In dit artikel vind je een uitgebreide lijst met afkortingen en termen die vaak worden gebruikt in P2P lending.

Gebruikte terminologie in P2P lending

A

Amortization

De meeste platforms gebruiken 2 verschillende opties:

Full amortization (volledige aflossing): Je krijgt elke maand rente en aflossing terug, waarbij de rente elke maand minder is, omdat de uitstaande hoofdsom elke maand daalt.

Of interest-only (alleen rente): Je ontvangt elke maand alleen rente, waarbij de rente maandelijks gelijk blijft, omdat de hoofdsom gelijk blijft. De hoofdsom krijg je aan het einde van de looptijd terug.

APR (Annual Percentage Rate)

Het jaarlijkse percentage zijn de totale kosten die de kredietverstrekker aan de lener in rekening brengt. Het omvat de rentevoet en eventuele andere kosten.

Auto Invest

De Auto Invest feature die veel platformen aanbieden investeert je geld automatisch. Je kunt zelf de criteria instellen, zoals welk rentepercentage je wilt, welke looptijd en hoeveel geld je per lening of project wilt investeren.

Bij elk platform kun je weer andere criteria instellen.

B

Borrower

De persoon of het bedrijf dat geld vraagt, oftewel de lener.

Buyback guarantee

In het Nederlands betekent dit terugkoopgarantie.

Mintos legt het als volgt uit: “Als een lening met een terugkoopgarantie met meer dan 60 dagen wordt vertraagd, wordt de lening automatisch teruggekocht door de loan originator tegen de uitstaande hoofdsom plus opgebouwde rente.”

De exacte voorwaarden van de garantie verschilt per platform.

C

Cash drag

Als je niet-geïnvesteerd geld op een platform hebt staan, verdien je hier niets mee. Cash-drag gebeurt veel als een platform niet altijd nieuwe projecten beschikbaar heeft. Of als je instellingen voor automatisch investeren zo staan ingesteld dat er geen lening matchen.

Compound Interest

Compound interest is simpelweg rente op rente. Dus als je rente uitbetaald krijgt en dit opnieuw investeert, krijg je vervolgens rente over je eerder verdiende rente.

Creditworthiness (Kredietwaardigheid)

Kredietwaardigheid is een door kredietverstrekkers uitgevoerde waardering die aangeeft in hoeverre een kredietnemer zijn schuldenverplichtingen zal nakomen.

D

Debt-to-income ratio

Dit verwijst naar hoeveel schulden iemand heeft ten opzicht van zijn maandelijkse inkomen. De ratio wordt berekend door maandelijkse schuldenlast te delen door het bruto maandinkomen. Het is een belangrijke factor om te bepalen of je iemand je geld wilt lenen.

Default

Als een lening in default is, dan wordt er niet voldaan aan de verplichtingen of voorwaarden van een lening. Met andere woorden, er wordt niet (voldoende) terugbetaald.

Default Rate

Deze rating van een platform geeft aan hoeveel leningen niet worden terugbetaald.

F

Fintech

Fintech is een samengesteld woord uit de Engelse woorden financial en technology. FinTech is een nieuwe industrie die technologie gebruikt om activiteiten in financiën te verbeteren.

Het gebruik van smartphones voor mobiel bankieren, beleggingsdiensten en cryptocurrency zijn voorbeelden van technologieën die erop gericht zijn om financiële diensten toegankelijker te maken voor het grote publiek.

Fixed Rate

Een vaste rente is een rentevoet die gelijk blijft gedurende de looptijd van een lening, of voor een deel van de looptijd, afhankelijk van de leningovereenkomst.

I

Investor

Een investeerder iseen persoon die geld investeert in beleggingsproducten met de verwachting daar een financieel rendement uit te halen.

K

KYC (Know Your Customer)

Dit staat voor het verificatieproces die veel platformen hanteren. Om te kunnen investeren of geld van een platform te halen, moet je meestal een kopie van je paspoort of ID-kaart laten zien.

Soms wordt er ook gevraagd naar een document om je adresgegevens te verifiëren. Een brief van de Belastingdienst of je energiemaatschappij is meestal voldoende.

L

Lender

De persoon of het bedrijf dat geld uitleent, oftewel de geldschieter of investeerder.

Loan Agreement

Een leningsovereenkomst is een contract tussen een lener en een geldgever die de wederzijdse beloften van elke partij regelt

Loan listing

De lijst met leningaanvragen.

Loan originator

Een loan originator (kredietverstrekker) leent geld uit aan mensen die geld nodig hebben.

Om meer geld te kunnen uitlenen, plaatsen ze de lening op een platform zoals Mintos of Grupeer en laten investeerders (een deel van) de uitstaande lening kopen.

LTV (Loan To Value)

Dit is de verhouding tussen het bedrag van de lening en de marktwaarde van het onderpand.

N

NAR (Net Annualized Return)

Het jaarlijkse rendement op je investeringen, na eventuele kosten.

P

Principal 

De hoofdsom

R

ROI (Return On Investment)

De verhouding tussen je investering en de opbrengsten, oftewel het rendement op je investeringen.

Return on investment (ROI) = (Verwachte) opbrengst / Investering × 100%

S

Skin in the game

Dit verwijst naar P2P platformen of kredietverstrekkers (loan originators) die een deel van hun eigen vermogen in elke lening investeren.

Mis je iets?

Zijn er termen die je mist in dit rijtje? Laat het me weten en ik voeg ze toe!

Verder lezen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Deze post heeft 2 reacties

Geef een reactie

Sluit Menu